IWSC Awards 2020

Award winning gins

Gin Eva Mallorca

Award: Bronze

QVT London Dry Gin

Award: Bronze

Speziata Aqva Di Gin

Award: Silver

Sorgin Yellow Gin

Award: Bronze

Gießen Dry Gin

Award: Silver

Saint Amans Gin

Award: Bronze

Hernö Gin

Award: Silver

Sông Cái Floral Gin

Award: Bronze

Muti Gin

Award: Silver

Gentlemans Gin

Award: Bronze

Wutach London Dry Gin

Award: Silver

Sur Gin

Award: Silver

Dreadnought Gin

Award: Silver

York Grey Lady Gin

Award: Silver

Tenby Dry Gin

Award: Bronze

Divine Gin

Award: Bronze

Jodhpur Spicy

Award: Silver

Sado Gin

Award: Bronze

Kalas Gin

Award: Silver

Barossa Dry Gin

Award: Bronze

25K Mediterranean Gin

Award: Bronze

Cairngorm Gin

Award: Silver

York Outlaw Gin

Award: Silver

Azor Reserva Gin

Award: Bronze

Pink Robin Aronia Gin

Award: Bronze

Sorgin Gin

Award: Bronze

Vietnam Dry Gin

Award: Bronze

Hernö Gin 47%

Award: Silver

Kensington Dry Gin

Award: Bronze

1689 Dry Gin

Award: Silver

Stranger & Sons Indian Spirited Gin

Award: Gold Outstanding

Bacur Gin

Award: Bronze

Monterey Gin

Award: Gold Outstanding

1000 Piers Gin

Award: Bronze

Murska Dekla Gin

Award: Silver

Linden No.4 Dry Gin

Award: Silver

Lydén Dry Gin

Award: Silver

Poolside Gin

Award: Gold

Swiss Crystal Gin

Award: Silver

Highland Gin

Award: Bronze

Newhall Gin

Award: Bronze

Gin Aux Agrumes

Award: Bronze

Gin Eva Old Tom

Award: Bronze

Hernö Old Tom Gin

Award: Bronze

N.I.P Rare Dry Gin

Award: Silver

York London Dry Gin

Award: Silver

King Stone Gin

Award: Gold

Cantium Gin

Award: Bronze

G1 Gin

Award: Gold Outstanding

Azor 30 Gin

Award: Bronze

Savoy Gin

Award: Bronze

WA Gin

Award: Bronze

Ouwe Genever

Award: Silver

Tea Garden Gin

Award: Silver

Slingsby Marmalade Gin

Gold Outstanding

Kalas Slåen Sloe Gin

Award: Bronze

York Old Tom Gin

Award: Bronze

Royalmount Gin

Award: Bronze